Update: 03-10-05

Nieuws > Releases > Spieltrieb

Spieltrieb

Website


Keep Cool Auteurs: Petschel & Eisenack

release: okt 2005

Een heruitgave van dit spel voor 3-6 spelers. De spelers zijn actief op de wereldmarkt en proberen de economische belangen van de achterban te behartigen. Elke ronde draait het om de spanning tussen het gemeenschappelijke belang (bescherming van de natuur) en de eigen economische belangen. De risico's bestaan uit droogte, overstromingen en ziektes. Het alternatief is welvaart en een stabiel klimaat. Als jij als eerste jouw doel bereikt, win je het spel. Als je de natuur niet hebt ontzien, verliest iedereen.

Tod auf der Flucht Auteurs: Meyer & Stiehl

release: okt 2005

Een educatief spel voor 12-30 spelers. Dit is een deductiespel rond het thema vooroordelen over migratie.

Energie 21 Auteurs: Meyer & Stiehl

release: najaar 2004

Een bordspel voor 2-4 spelers. Iedere speler bestuurt een provincie met fabrieken, kantoren, winkels en woonwijken. Alle bedrijven en inwoners verbruiken energie, die tot nu toe op een conventionele wijze werd geproduceerd (kolen, olie of kernenergie). In de loop van het spel moeten de spelers schone energiebronnen inzetten. Daarbij draait het niet alleen om de eigen bouwplannen, maar is ook samenwerking met de medespelers vereist. Met name bij de grote projecten is samenwerking bevordelijk voor de snelheid en de effectiviteit. Tussen de bedrijven door mogen de spelers van alles verhandelen en ruilen. 

Windschatten Auteurs: Meyer & Stiehl

release: najaar 2004

Een kaartspel voor 2-4 spelers. De spelers zijn coaches van wielerploegen. Tot jouw team behoren wielrenners met verschillende vaardigheden. Het is de bedoeling om deze vaardigheden geschikt te combineren met de eisen van het huidige parcours en daarbij tevens rekening te houden met de sterke en zwakke punten van renners uit andere teams. Je probeert uiteindelijk zoveel mogelijk renners in de top vijf van de race te laten eindigen.

Wortwechsel Auteurs: Meyer & Stiehl

release: najaar 2004

Een woordspel voor 8-30 spelers, waarbij de spelers begrippen uit vreemde talen moeten koppelen.

Wir gehören zusammen Auteurs: Meyer & Stiehl

release: najaar 2004

Een educatief spel voor 4-6 spelers, waarbij kinderen wordt geleerd hoe ze met honden moeten omgaan.


Nieuws > Releases > Spieltrieb


Top