Update: 20-10-08

Nieuws > Releases > Ragnar Brothers

Ragnar Brothers

Website


Monastery Auteurs: Dicken & Kendall 

release: juni 2008

Een bordspel voor 2-4 spelers. Door het aanleggen van tegels bouwen de spelers in de loop van het spel een klooster. Het zware werk wordt uitgevoerd door monniken. Zij bewegen over de tegels, bouwen nieuwe tegels, zwoegen, studeren en bidden. Er zijn verschillende soorten tegels, van goedkope velden tot een waardevolle kapel of bibliotheek. Voor de voltooiing van de kostbare tegels zijn meer monniken nodig. De spelers kunnen alleen bouwen, maar vaak is de hulp van anderen gewenst (eventueel gelokt met een zegening). Tijdens de speelrondes besteden de monniken tijd aan studie, werkzaamheden of een dienst in de abdij. Tijdens zo’n dienst wordt een nieuwe abt (startspeler) gekozen. Om het spel te winnen, moeten de spelers de letters van de spreuk ‘Libera Nos Quaesumus Ab Omnibus Malis Amen’ verzamelen. Iedere speler heeft een eigen deel van deze spreuk te volbrengen. Je mag zeker niet vergeten om tijdens het spel voldoende nieuwe monniken te werven. Aan het einde krijgen de spelers winstpunten voor de zelf verzamelde letters en hun zegeningen en strafpunten voor niet geplaatste tegels.
Canal Mania Auteurs: Dicken & Kendall 

release: juli 2006

Een bordspel voor 3-5 spelers. De spelers leggen kanalen aan in Engeland tijdens de achttiende en negentiende eeuw. Met deze kanalen verbind je de industriesteden in opkomst en vervoer je goederen. De kanalen worden vertegenwoordigd door zeszijdige tegels in vier soorten: standaard, sluis, aquaduct en tunnel. De eerste twee soorten graaf je in het vlakke land, de laatste twee in bergen en heuvels. Voordat je mag graven, moet je eerst een of twee contracten bemachtigen. Deze geven aan tussen welke steden je kanalen mag aanleggen. Je mag twee contracten tegelijk uitvoeren. De kanaaltegels mag je alleen aanleggen als je de juiste kaarten speelt. Tijdens jouw beurt moet je kiezen tussen kaarten verzamelen of uitspelen & bouwen. Aan het einde van je beurt mag je één goederenblokje langs max. zes steden (met verschillende kleuren!) vervoeren. Het laatste kanaal van deze route moet overigens wel van jou zijn. Dit levert je 2-6 winstpunten op. Als je kanalen van medespelers gebruikt, krijgen ook zij punten. Aan het einde van het spel worden alle resterende goederenblokjes vervoerd. Als je hier goed op hebt geanticipeerd, kun je bergen punten verdienen. Hetzelfde geldt voor de speler die de meeste contracten heeft uitgevoerd. 

Eerste indruk: Canal Mania voelt aan als een treinenspel, waarvan de complexiteit ergens tussen Ticket to Ride en Age of Steam hangt. De eerste potjes zijn mij goed bevallen. Je probeert niet alleen zelf mooie routes aan te leggen, maar vooral ook anderen te stimuleren om hun goederen gedeeltelijk via jouw routes te vervoeren. Dit spel komt vaker op tafel!

Canal Mania is medio 2006 uitgebracht in een oplage van 1.000 exemplaren, die inmiddels is uitverkocht. De uitgever heeft aangekondigd dat medio 2007 een tweede oplage zal verschijnen, inclusief de nodige aanpassingen.

Viking Fury Auteurs: Steve & Phil Kendall 

release: juli 2004

Een bordspel voor 3-5 spelers. Iedere speler is de kapitein van een vikingschip. De kapiteins beginnen hun reizen in Scandinavië, waar bemanningsleden en goederen worden geladen en de runen worden geraadpleegd. Tijdens de reizen kun je handelen met de plaatselijke bevolking, roofovervallen uitvoeren en nederzettingen stichten. Het “speelbord” is zoals gebruikelijk afgedrukt op een doek. Dit bord toont de bekende wereld van de Vikingen, waaronder de landen aan de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Het spel bevat twee stapels speelkaarten. De sagekaarten bevatten opdrachten die winstpunten opleveren. De runekaarten bevatten speciale acties. Het resterende spelmateriaal bestaat o.a. uit bemanningsleden, goederen en schatten. In een beurt mag je maximaal 7 acties uitvoeren. De mogelijke acties zijn: een bemanningslid of een goederenfiche inladen, een runekaart trekken of jouw schip naar een volgend veld bewegen. Als jouw schip in een haven staat, mag je daar ook opdrachten uitvoeren: handelen, plunderen of een nederzetting stichten. Bij handelen lever je een goed in voor winstpunten. Met plunderen probeer je een schatfiche te bemachtigen. Het stichten van een nederzetting kost je een bemanningslid en levert aan het einde van het spel punten op. Als jij de laatste opdracht op een van de openliggende sagekaarten voltooit, levert dit je winstpunten op. Dit is vooral leuk als een andere speler een of meer steentjes heeft bijgedragen. Aan het einde van het spel worden bonuspunten uitgedeeld voor nederzettingen, voltooide sagen en voor het bezit van de meeste schatfiches. De speler met de meeste punten is de winnaar.


Nieuws > Releases > Ragnar Brothers


Top