Update: 05-05-08

Nieuws > Releases > Hangman Games

Hangman Games

Website


Dry Gulch Junction Auteur: Ernstein 

release: mei 2008

In dit bouwspel voor 2-4 spelers stampen de spelers het stadje Dry Gulch Junction uit de grond. Iedere speler heeft een set gebouwkaarten, waarmee hij gebouwen kan stichten. Deze gebouwen kun je uitbreiden met extra etages. Hiervoor gebruik je verbeteringskaarten, die je ook kunt inzetten om extra geld binnen te halen. Dit geld heb je nodig voor jouw bouwactiviteiten. Als je jouw financiële claims specialiseert, haal je meer binnen. Als je meer financiële flexibiliteit wilt, moet je met minder genoegen nemen. Dit spel win je door de beste gebouwen te stichten en jouw grondstoffen goed te managen. Je kunt dit spel bij de uitgever bestellen. Het spel kost 33 dollar (incl. 15 dollar porto).

Crystal Faire Auteur: Ernstein 

release: april 2006

Dit biedspel voor 3-5 spelers draait om de handel in juwelen. Iedere speler begint het spel met 9 willekeurige juwelen achter zijn scherm. Een speelronde bestaat uit vier fasen. In de eerste “trade” fase komt iedere speler één keer aan de beurt. De actieve speler trekt 5 juwelen uit een zak en legt deze achter zijn scherm. Dan legt de actieve speler twee van zijn drie verkoopkaarten voor zijn scherm en plaatst hier minstens 1-3 juwelen op (afhankelijk van de kaart). Iedere medespeler plaatst ook een verkoopkaart met 1-3 juwelen voor zijn scherm. De actieve speler kiest vervolgens één bod, waarna deze speler een van de twee aanbiedingen van de actieve speler kiest. De desbetreffende juwelen wisselen van eigenaar, aangevuld met extra juwelen om de waarde van de gekozen verkoopkaart te evenaren. In de tweede fase “adjustment” trekt de actieve speler juwelen uit de zak tot er drie op tafel liggen. Daarna mag hij 0-2 van deze juwelen achter zijn scherm leggen. Voor elk niet gepakt juweel mag hij één marker op het juwelenbord één rij naar boven of beneden verplaatsen. Deze marker geeft de marktwaarde van de desbetreffende juwelensoort aan. De medespelers doen beurtelings hetzelfde. In de derde “payoff” fase worden de kolommen op het juwelenbord afgewikkeld. Per juwelensoort bieden de spelers om de beurt een of meer juwelen of ze passen. De speler met de meeste juwelen van de huidige kleur krijgt de opbrengst in geld (= de positie van de marker). Vervolgens moet hij de afgebeelde hoeveelheid juwelen inleveren. In de vierde “reset” fase worden enkele administratieve handelingen verricht. Het spel eindigt na het voorgeschreven aantal rondes of zodra de juwelenvoorraad is uitgeput. Aan het einde krijg je 1 geldstuk per 2 juwelen en wint degene met het meeste geld.

Ars Mysteriorum Auteur: Ernstein 

release: april 2005

Een bordspel voor 3-5 spelers. De spelers nemen deel aan een competitie voor alchemisten en proberen aan het einde van de wedstrijd het meeste geld te bezitten. Het speelveld bestaat uit vijf bordjes in vijf verschillende kleuren, waar ingrediënten (in dezelfde vijf kleuren) en recepten worden aangeboden. Op een receptkaart staat afgebeeld hoeveel ingrediënten je moet inleveren om deze kaart te kopen. Aan het begin van een ronde worden vier actiekaarten omgedraaid, waarna de spelers een gedekte biedkaart uitspelen om de speelvolgorde te bepalen. Iedere speler heeft een set met 6 biedkaarten (waarde 1-6). De startspeler kiest als eerste een actiekaart enzovoort. Met deze actiekaarten kun je jezelf bevoordelen of tegenstanders hinderen. Vervolgens leggen de spelers hun resterende biedkaarten gedekt bij de speelborden. Per bord worden ingrediënten in de desbetreffende kleur uitgedeeld aan de spelers met de meeste invloed. Deze ingrediënten heb je nodig om jouw speelfiguur naar andere borden te bewegen c.q. te laten staan (een dure grap als op de plaats van bestemming veel andere speelfiguren staan) en vooral ook om receptkaarten te kopen. Succesvolle recepten worden toegevoegd aan jouw receptenboek, een bord met rijen en kolommen. Deze recepten leveren elke ronde winstpunten op, waarbij je o.a. met volledige rijen en kolommen veel extra punten kunt verdienen. Aan het einde van het spel krijg je bonuspunten voor meerderheden in bepaalde receptsoorten.

Tahuantinsuyu Auteur: Ernstein 

release: april 2004

Een bordspel voor 3-4 spelers. Iedere speler vertegenwoordigt een van de provincies van het Incarijk. Vanuit jouw startgebied verover je in de loop van het spel nieuwe gebieden, leg je wegen aan en bouw je forten, steden, tempels en terrassen. Het is uiteindelijk de bedoeling om hiermee de meeste winstpunten te verzamelen. Elke spelronde begint met een inkomstenfase, waarin de spelers "speelgeld" ontvangen. Het basisinkomen is beperkt, maar dit kun je vergroten door de verovering van nieuwe gebieden en de bouw van terrassen. In de rest van elke ronde wordt een stijgend aantal zon- en actiefases uitgevoerd. In een zonfase wordt eerst de speelvolgorde aangepast, waardoor degene met de minste punten als eerste aan de beurt is. Vervolgens legt iedere speler één gedekte speelkaart tussen twee spelers in. Tussen elk duo is ruimte voor één gedekte kaart. Deze kaarten worden omgedraaid, waarna het op de kaarten afgebeelde effect tot het einde van deze ronde blijft gelden. Een kaart heeft alleen effect op de twee betrokken spelers. Er zijn positieve kaarten, waarmee je bijv. meer wegen kunt bouwen of extra geld ontvangt. Er zijn ook negatieve kaarten, waardoor bouwacties duurder worden of wegen in onveilig gebied worden vernietigd. In een actiefase mag je twee gratis wegen aanleggen. Hiertoe klieder je met een krijtje in jouw kleur op het spelbord. Daarnaast mag je tegen betaling één actie uitvoeren. Forten, tempels en steden worden op een met jouw wegennet verbonden locatie geplaatst en kosten resp. 4-6 geldstukken. Deze bouwwerken leveren de bouwer direct winstpunten op. Een terras bewaar je naast het bord. Dit bouwwerk kost je 2 geldstukken, maar levert je elke ronde 1 punt en 1 geldstuk op. Voor 1 geldstuk mag je één extra weg aanleggen. De laatste actiemogelijkheid is het veroveren van een nieuwe provincie. In elke provincie ligt een bevolkingsfiche, waarop de gevechtskracht, een aantal winstpunten en een economische waarde zijn afgebeeld. De gevechtskracht bepaalt hoeveel geldstukken je moet betalen om de provincie te veroveren. Als bonus ontvang je meteen de afgebeelde winstpunten. De economische waarde bepaalt hoeveel geldstukken dit fiche je elke ronde oplevert. Een ronde eindigt met de slotfase, waarin winstpunten worden toegekend. Dan krijg je 1 punt voor elk terras en resp. 1-3 punten voor elk(e) tempel, fort en stad in jouw wegennet. Het maakt daarbij niet uit wie het bouwwerk heeft gebouwd.


Nieuws > Releases > Hangman Games


Top