Update: 13-11-05

Nieuws > Releases > Edition PlayMe

Edition PlayMe

Website


Big Kini Auteur: Eckhof 

release: okt 2005

Een bordspel voor 2-4 spelers. Het speelveld bestaat uit een zee met gedekte zeszijdige gebiedstegels. Iedere speler beschikt over een eigen open gebiedstegel met drie eilandjes, met speciale actievelden en een paar invloedvelden voor locale politici. Op deze invloedvelden plaatsen de spelers hun blokjes, waarmee ze de actie van het desbetreffende eiland mogen gebruiken. Sommige invloedvelden beperken zich tot 1 eiland, andere raken 2 eilanden en het centrale invloedveld (de baaibaron) raakt zelfs alle eilanden van deze tegel. De eilanden kunnen een aantal zaken "produceren": nieuwe blokjes, geld, goederen en bewegingspunten. Om zo'n productiemogelijkheid daadwerkelijk te gebruiken, moet je een van jouw twee biedstenen op het juiste veld van het gemeenschappelijke actiebordje plaatsen. De spelers doen dit om de beurt, beginnend met de startspeler. Degene die als eerste een actie kiest, mag deze dubbel uitvoeren. Degene die als tweede voor dezelfde actie kiest, voert hem eenmaal uit. Hetzelfde geldt voor het derde zelfde actieveld, maar dan moet je ook nog eens betalen. De zes mogelijke acties zijn: nieuwe blokjes plaatsen, blokjes bewegen (kost geld en bewegingspunten als je naar een andere tegel beweegt), geld incasseren, een goederenfiche nemen, een baaibaron kiezen (bij meerderheid van stemmen) of een gedekte gebiedstegel omdraaien (kost 5 geld per tegel en levert een ontdekkingsfiche op). Het spel eindigt na 12 ronden of na de ronde waarin de laatste gedekte gebiedstegel is omgedraaid. Dan krijg je punten voor blokjes op invloedvelden (waaronder maar liefst 5 per baaibaron), voor setjes met drie verschillende goederen, voor ontdekkingsfiches en voor het resterende speelgeld. Eerste indruk: een alleraardigst actiepuntenspel, waarbij ik overigens alleen de regel voor een speleinde na 12 ronden zal gebruiken (het is namelijk mogelijk dat de tegels zeer snel worden omgedraaid, waardoor het spel voorbij is voordat je met je ogen hebt geknipperd). 

Er is ook nog een uitbreiding met materiaal voor 5/6 spelers en actiekaartjes.


Nieuws > Releases > Edition PlayMe


Top