Update: 20-12-09

Nieuws > Releases > CGE

Czech Games Edition

Website


Shipyard Auteur: Suchý

release: okt 2009

Een bordspel voor 2-4 spelers. Iedere speler heeft een eigen rederij, waar indrukwekkende schepen worden gebouwd. Het is de bedoeling om met de eerste vaart van elk van deze schepen een zo groot mogelijke hoeveelheid winstpunten te verdienen. Elk schip bestaat uit meerdere tegels, met een boegtegel aan de linker- en een achtersteven aan de rechterkant. Op deze schiptegels zie je allerlei symbolen, die bepalen hoeveel en welke voorwerpen en/of bemanningsleden je op dit schip kunt bouwen. Andere symbolen zorgen voor extra winstpunten tijdens de eerste vaart. Je moet niet alleen schiptegels bemachtigen, maar ook voorwerpen (bijv. schoorsteen, roer of zeil) en bemanning. Daarnaast moet je tegels met vaarroutes bemachtigen, waarover jouw schepen varen om punten te verdienen. Verder heb je behoefte aan gespecialiseerde personeelsleden, die allerlei leuke bonussen opleveren. En last but not least wil je voldoende geld genereren, om meer keuze te hebben bij het pakken van al die tegels en fiches en vooral ook om extra beurten te kunnen betalen. Een belangrijke geldmotor is de verkoop van goederen op spoortegels, maar door het kiezen van ‘achtergebleven’ acties kun je ook een leuk spaarpotje vullen. Deze acties worden via een leuk systeem gekozen. Voor elke actiesoort vind je één tegeltje op een actiespoor. Door jouw pion op een vrije actietegel te zetten, kies je de desbetreffende actie. De actietegel uit jouw vorige beurt komt weer vrij en verhuist naar de eerste plek op het actiespoor. Als je een vrije actietegel achter de pionnen van medespelers kiest, krijg je een bonus in geld (afhankelijk van het aantal pionnen voor je). Shipyard lijkt de eerste keer een tikje overweldigend, maar na een paar beurten valt alles redelijk op zijn plaats. Het spel draait om planmatig ontwikkelen, waarbij het actiesysteem wel de nodige flexibiliteit van je vraagt. Het is vrij lastig om het scorepotentieel van de medespelers goed in de gaten te houden, waardoor de interactie beperkt blijft tot tactische plaagstootjes.

Dungeon Lords Auteur: Chvátil

release: okt 2009

Een bordspel voor 2-4 spelers. Iedere speler is een ‘Dungeon Lord’ die graag indruk wil maken op de grote opperdemon. Met behulp van een handjevol hardwerkende Imps proberen de spelers hun kleine onderaardse rijk uit te breiden. Daarvoor graven zij gangen en kamers uit, delven zij goud en richten werkplaatsen in voor de productie van nuttige zaken. Daarnaast werven zij monsters en plaatsen zij vallen om de onvermijdelijke menselijke indringers uit hun dungeon te weren. Het spel is verdeeld in 8 bouw- en vechtfases. In een bouwfase heb je als speler de beschikking over 3 actiefiguurtjes die je beurtelings inzet voor bepaalde acties – vergelijkbaar met spellen als De Kathedraal. Hiermee vergaar je voedsel, graaf je gangen, delf je goud, werf je monsters, koop je vallen, maak je werkplaatsen, fok je Imps, of voer je een propaganda-actie om minder slecht te lijken (!). Er zijn maximaal drie plaatsen per actie, dus als iedereen hetzelfde wil, heeft eentje het nakijken. Daarnaast maakt het uit of je de 1e, 2e of 3e plaats bezet. De 1e plaats kost meestal minder, maar levert ook minder op, bij de laatste plaats precies andersom. Dat ‘kosten’ betekent niet alleen geld of goud, maar kan ook ‘Evil points’ opleveren. Deze score wordt per speler op het bord bijgehouden: wie de meeste punten heeft, krijgt ook de meest uitdagende helden op bezoek. Overschrijd je een bepaalde score, maakt een beroemde paladijn graag een omweg om jouw dungeon met een speciaal bezoek te vereren (waarmee het nut van een propaganda-actie meteen duidelijk wordt).

Tijdens de 3 bouwfases krijg je steeds meer informatie over de helden die onderweg zijn: strijders, tovenaars en dieven met verschillende scores. De sterksten gaan steeds naar de speler met de hoogste Evil-score, dus je kunt al een berekening maken wie bij jou op bezoek komt. In de gevechtsfase klopt een groepje helden uiteindelijk aan en probeer je deze zo goed mogelijk tegen te houden. Dit vereist nogal wat denkwerk en gepuzzel. Hoe kun je met de beschikbare (al dan niet magische) vallen en monsters die indringers uitschakelen? Aangezien de helden bij elk nieuw vakje in je dungeon automatisch verzwakken (uitputting), gaat je dat op den duur lukken. Maar elk ‘veroverd’ vakje is voorgoed verloren en de volgende heldengroep begint uiteraard op het verste punt..... In de tweede helft van het spel worden de helden een stuk sterker en zullen ze bijna altijd een gat in je dungeon slaan. Hier is het gewoon de kunst om de schade zoveel mogelijk te beperken. Aan het einde tel je de winstpunten. Elke verslagen held levert punten op, maar je kunt nog een heel scala aan pluspunten krijgen voor bijv. de meeste monsters, het grootste gangenstelsel, het meeste goud, enz. Hier gaan weer minpunten van af, zoals het aantal aan de helden verloren vakjes. Wie in bouwfases pech of niet opgelet had, kan ook al minpunten hebben verzameld voor onvoldoende voedsel (monsters moeten eten) of goud (als de opperdemon zijn belasting komt innen).

Bunny Bunny Moose Moose Auteur: Chvátil

release: okt 2009

Een reactiespel voor 3-6 spelers. Dit is een luchtig partyspelletje, dat vooral lijkt te zijn gemaakt als excuus om gekke bekken te mogen trekken. De verteller leest een verhaaltje voor en legt ondertussen kaartjes met instructies neer. Volgens deze instructies moeten de spelers elanden of hazen nabootsen met allerlei rare gebaren. Als de jager opduikt, moet iedere speler zijn actuele houding bevriezen. Dan worden plus- en minpunten toegekend op basis van de op dat moment openliggende instructies. Deze punten registreren de spelers met hun hazen en elanden op een wildspoor.

Space Alert Auteur: Chvátil

release: okt 2008

Een coöperatief bordspel voor 1-5 spelers. Een ruimteschip maakt een hyperjump naar een uithoek van het heelal. Deze sector moet gedurende tien minuten worden onderzocht. Deze tien minuten worden bijgehouden op een CD met een passende soundtrack. De centrale computer geeft aan hoeveel tijd er nog resteert, wanneer je actiekaarten mag trekken, kaarten met elkaar mag ruilen, wanneer je moet zwijgen door een communicatiestoring en wanneer het schip wordt aangevallen door vijandige aliens of wordt geconfronteerd met ander ongerief. Met behulp van hun actiekaarten proberen de spelers te overleven. Hiermee bewegen ze door het schip, om wapens, schilden en andere cruciale functies te bedienen. Daartoe moeten ze de taken goed verdelen en de uitvoering nog beter op elkaar afstemmen. Een goede coördinatie is cruciaal, het is onmogelijk dat één speler de klus alleen klaart.

Galaxy Trucker expansion Auteur: Chvátil

release: okt 2008

Een grote uitbreiding van het bordspel Galaxy Trucker. De set bevat speelstukken en regels voor een spel met vijf spelers; een professionele versie van de uitbreiding 'Rough Road Ahead'; nieuwe avontuurkaarten (waaronder kaarten die je aan het deck mag toevoegen om medespelers te verrassen); een nieuw buitenaards ras met een speciale vaardigheid; nieuwe schipmodules en nieuwe schipborden.

Loyal Retinue Auteur: Suchý

release: okt 2008

Een uitbreiding van het bordspel League of Six. Deze set bevat materiaal voor een zesde speler. Verder introduceert de set 36 nieuwe belastingtegels, waarmee je o.a. speciale karakters kunt bemachtigen. Met karakters kun je bijv. extra goederen verkrijgen of aan het einde van het spel wachters inwisselen voor winstpunten.

Galaxy Trucker Auteur: Chvátil

release: okt 2007

Een bordspel voor 2-4 spelers. In Galaxy Trucker bouwen de spelers ruimteschepen en gaan daarmee op zoek naar handelsgoederen, die ze aan het einde van hun tocht kunnen verkopen. Het spel duurt drie rondes. Elke speelronde begint met een bouwfase, waarbij de spelers tegels uit de - aanvankelijk - gedekte voorraad pakken. Het is de bedoeling dat je de beste onderdelen grijpt, om daarmee op jouw eigen ruimteschipbord een fatsoenlijk en veilig ruimteschip te bouwen. Er zijn meerdere categorieën onderdelen, die op bepaalde manieren verbonden moet worden. Aan het einde van de bouwfase controleren de spelers of de schepen conform de voorschriften zijn gebouwd. Illegale constructies worden dan zonder genade verwijderd. Vervolgens starten de spelers hun ruimtereis. De ruimteschepen worden op het vluchtbord geplaatst, in de volgorde waarin de bouwfase is beëindigd. De eerste speler draait de bovenste reiskaart van de stapel om en voert de afgebeelde handelingen uit. Er zijn in grote lijnen vier soorten reiskaarten: goederen en winstpunten verzamelen, bewegen (conform jouw motoren), gebeurtenissen en allerlei gevaren die de ruimteschepen bedreigen. Sommige activiteiten kosten reisdagen. Als de laatste kaart van deze ruimtemissie is afgewikkeld, eindigt de ronde. De spelers krijgen dan punten voor hun goederen, de speelvolgorde en een bonus voor het mooiste schip. Als je onderweg onderdelen bent verloren, kost dit je winstpunten.

League of Six Auteur: Suchý

release: okt 2007

Een bordspel voor 3-5 spelers. In League of Six is iedere speler een belastingambtenaar, die in naam van de koning de steden op het bord bezoekt. Deze belastingopbrengsten in goederen eindigen in de pakhuizen van de koning en/of de burgerij. De steden zijn losse bordjes rond een centraal bord, waarop de speelvolgorde wordt bijgehouden en de spelers van stad naar stad reizen. Aan het begin van een ronde worden een of meer steden afgesloten, zodat per speler één stad resteert. In een stad vind je de volgende opbrengsten: vier soorten goederen, een burgerkaartje, paarden en wachters. De actuele belastingtegel geeft aan hoeveel en welke zaken er deze ronde beschikbaar zijn, waardoor de ene stad deze ronde zeer interessant is en de andere slechts met tegenzin wordt bezocht. De spelers kiezen eerst in welke stad ze belasting willen heffen. Als je een stad met een tegenstander kiest, moet je hem daar afkopen met wachters. Dit doet een beetje denken aan het claimen van provincies in Amon-Ra. De afgekochte speler moet naar een andere stad reizen, hetgeen hem per stap wel een wachterkaart kost. Het is uiteraard mogelijk dat een verjaagde speler met een versterkte voorraad wachters terugkeert en jou alsnog uit de stad knikkert. Uiteindelijk staat iedereen in een andere stad en worden de belastingen geďnd. Daartoe draai je de belastingschijf op zo’n manier, dat de door jou gewenste opbrengsten beschikbaar zijn. Vervolgens worden de verzamelde goederen opgeslagen in de pakhuizen. Degene met de meeste paarden bepaalt als eerste in welk pakhuis goederen worden opgeslagen, enzovoort. Deze pakhuizen vind je als rijen op een afzonderlijk speelbord. Elke rij heeft meerdere velden, waar bepaalde goederenkleuren worden gevraagd. Deze goederen leveren 1 of meer winstpunten op. Degene die de rij kiest, moet als eerste zoveel mogelijk velden vullen. Vervolgens is zijn linkerbuurman aan de beurt enzovoort. Als je dit een beetje slim aanpakt, kun je medespelers dwingen om goederen voor een te lage opbrengst te verkopen en kan jij nog een extra voordeeltje grijpen. Als een rij wordt voltooid, krijgt de speler die deze rij koos namelijk een bonus. In een koninklijk pakhuis bestaat de bonus uit extra punten. In een burgerlijk pakhuis is dit een burgerkaart. Deze tonen meerdere burgers in drie soorten, die aan het einde van het spel extra winstpunten opleveren. Na zes rondes wint degene met de meeste punten. League of Six is een redelijk toegankelijk spel over het verzamelen en ‘veredelen’ van grondstoffen, waarbij de spelers voor de afwisseling niet alleen met zichzelf bezig zijn, maar op een leuke manier interactie bedrijven. Dit is wat mij betreft een toppertje, dat ook op de Nederlandse markt welkom is.


Nieuws > Releases > CGE


Top