Update: 13-05-10

Nieuws > Releases > Amigo

Amigo

Website


Quelf

Auteur: ??

release: mei 2010

Een bordspel voor 2-8 spelers. Dit is een maf en chaotisch partyspel met vreemde speelfiguren. Tijdens de rondreis over het speelbord eindig je op velden waar je opdrachtkaartjes moet pakken. Deze vereisen bijv. creativiteit bij het nabootsen van vreemde situaties of het voordragen van een merkwaardig gedicht. Andere opdrachten vragen om enige fysieke inspanning, het noemen van zoveel mogelijk relevante termen of het oplossen van  vreemde raadsels. Meer informatie: regels.

Jäger und Sammler

Auteur: Knizia

release: jan 2010

Een bordspel voor 2-4 spelers. De spelers zijn holbewoners op zoek naar voedsel en andere belangrijke zaken. Het speelbord wordt aan het begin gevuld met 112 zomerfiches. De spelers bewegen met hun vier speelfiguren over het bord en verzamelen de fiches van de velden waarvan ze vertrekken. Met deze fiches probeer je zoveel mogelijk punten te verdienen. Sommige fiches leveren meteen punten op, andere fiches worden veel waard als je er meer verzamelt, voor het verzamelen van mammoetfiches moet je wapenfiches inleveren. Na de zomer volgt een winterronde met 88 winterfiches. Het spel is voorbij zodra alle winterfiches zijn genomen of onbereikbaar zijn. Meer informatie: regels.

Scheinheilig 

Auteur: ??

release: jan 2010

Een kaartspel voor 2-8 spelers. De actieve speler legt een of meer kaarten af. De eerste speler moet kaarten met de waarde 1 afleggen, de tweede speler met de waarde 2. Dit loopt op tot de waarde 10, daarna gaat het weer verder met de waarde 1. Er zijn ook nog engelkaarten als jokers en duivelskaarten waarbij je altijd moet liegen. Vertrouw je jouw medespeler niet, dan roep je 'schijnheilig'. Heeft hij inderdaad gelogen, bepaalt een dobbelsteen hoeveel extra handkaarten hij moet trekken. Was hij wel eerlijk, zijn de extra handkaarten voor jou. Het is de bedoeling om als eerste alle handkaarten kwijt te raken. Meer informatie: regels.

11 Nimmt! 

Auteur: Kramer

release: jan 2010

Een kaartspel voor 2-7 spelers. Iedere speler begint met 10 handkaarten. Tijdens het spel moet iedereen een kaart op een stapel afleggen, waarbij de kaart hoger moet zijn en het verschil met de bovenste kaart van deze stapel niet meer dan 10 mag zijn. Anders moet je alle kaarten van de aflegstapel op de hand nemen. Zodra iemand een aflegstapel neemt, worden er twee nieuwe aflegstapels gevormd. Er ontstaan gaandeweg meer aflegstapels. Als je een stapel neemt, krijg je een stierenkaart en mag je tijdens jouw beurt meerdere kaarten afleggen. Degene die als eerste al zijn runderkaarten heeft afgelegd is de winnaar. Meer informatie: regels.

R-Őko 

Auteur: Kawasaki

release: jan 2010

Een kaartspel voor 3-5 spelers. De actieve speler moet een of meer gelijk gekleurde recyclingkaarten naast de recyclingafdeling van de fabriek met dezelfde afvalsoort leggen. Is de waarde 4 of meer, krijg je de bovenste Rökokaart van deze fabriek. Daarna moet je alle kaarten naast de afvalafdeling van deze fabriek op de hand nemen. Je mag maar vijf handkaarten bezitten. Extra kaarten leg je gedekt aan de kant. Die leveren aan het einde van het spel minpunten op. Aan het einde van je beurt leg je recyclingkaarten van de stapel naast de fabriek. Het spel is voorbij wanneer de laatste Rökokaart van een fabriek wordt gepakt. Dan tel je de waarde van jouw Rökokaarten op, in de kleuren waarvan je meer dan één kaart bezit. Meer informatie: regels.

Hexenflug 

Auteur: Kuhn

release: jan 2010

Een kaartspel voor 2-5 spelers. De spelers trekken heksenkaarten en leggen deze gesorteerd per heks in rijen af. Je mag een heks niet in een eigen rij afleggen als haar waarde lager is dan de waarde van de bovenste heks in deze rij. Een heksenkaart die niet meer past, leg je op de aflegstapel. Trek je een tweede niet passende kaart van deze heks, dan moet je alle eerder verzamelde kaarten van deze heksensoort op de aflegstapel leggen. Als je een kaart op de algemene stapel hebt afgelegd, mag je aan het einde van deze beurt een verzameling van een van jouw heksen op de hand nemen. Als je vervolgens 3-5 kaarten van deze heksensoort aflegt, krijg je 1-3 toverboeken van deze heks. Die boeken heb je nodig om het spel te winnen. Meer informatie: regels.

Jubileumspellen 

Auteur: diversen

release: jan 2010

Amigo viert zijn dertigste verjaardag met speciale uitgaven van de kaartspellen 6 Nimmt!, Wizard, Rage, Lobo, Solo en Schnapp Land Fluss! De jubileumversies zijn verpakt in een etui.

Kinderspellen 

Auteur: diversen

release: jan 2010

Der kleine AMIGO - Meine fünf Ballons, Wilde Bande en Wo ist Mausi? zijn kaartspelletjes voor jonge kinderen. Anderland is een nieuw kinderspel uit de gele reeks van Reinhard Staupe.

Albion 

Auteur: Wrede

release: okt 2009

Een bordspel voor 2-4 spelers. Iedere speler is een Romeinse gezant, die wordt uitgezonden naar Albion (de Keltische naam van Brittannië). Om het spel te winnen, moet je daar als eerste drie volledig voltooide nederzettingen bezitten (niveau IV). Iedere speler begint met een kolonist, twee bewegingspunten, de grondstoffen hout en vis, een verdedigingsbouwwerk en een bouwwerk voor de verbetering van zijn beweging. In jouw beurt kun je grondstoffen verzamelen of jouw figuren bewegen en daarna gebouwen (ver)bouwen. Als je nederzettingen bouwt, krijg je legionairs. Als je kastelen bouwt, verhoog je jouw bewegingspunten. Als je een vesting bouwt, versterk je jouw verdediging. De gebouwen verhogen ook de grondstoffenopbrengst. Als je wilt (ver)bouwen, beweeg je een kolonist naar dat gebied en betaal je de voor dit bouwniveau vereiste grondstoffen. Tussen de bouwbedrijven door kun je overvallen worden door Pikten. Dan heb je legionairs en vestingen nodig, want anders raak je gebouwen kwijt. Meer informatie: regels.

Atlantis 

Auteur: Colovini

release: okt 2009

Een bordspel voor 2-4 spelers. De spelers proberen de bedreigde stad Atlantis zo snel mogelijk te verlaten en het veilige vasteland te bereiken. De weg naar het vasteland wordt opgebouwd uit losse tegels. Je moet jouw drie speelfiguren naar het vasteland brengen en daarbij veel punten verzamelen. De actieve speler speelt een bewegingskaart en verplaatst een van zijn figuren naar een tegel met hetzelfde symbool. Land zijn figuur op een bezet veld, dan moet hij een tweede bewegingskaart spelen en zijn figuur nogmaals verplaatsen. Daarna neemt hij de tegel achter zijn figuur weg en vervangt deze door een watertegel. Zo’n gat in de route kun je vullen met jouw brug, waarover gratis wordt bewogen. Zonder brug kost de beweging punten, die je betaalt met verzamelde tegels of bewegingskaarten. Aan het einde van je beurt krijg je een of meer bewegingskaarten. Aan het einde van het spel krijg je 1 punt voor elke kaart en 1 of meer punten voor de verzamelde tegels. Meer informatie: regels.

Sitting Ducks deluxe 

Auteur: Meyers

release: okt 2009

Een kaartspel voor 3-6 spelers. Iedere speler beschikt over een set eendenkaarten, die vanaf een gedekte stapel over zes speelvelden bewegen. Tussen de bedrijven door worden de eendjes met behulp van actiekaarten afgeknald. Het is de bedoeling om als laatste een of meer overlevende eenden te bezitten. Iedere speler begint met drie actiekaarten. De actieve speler speelt een kaart en trekt een nieuwe. Met de ene actiekaart activeer je een geweer, dat op een van de zes speelvelden is gericht. Met een andere actiekaart knal je de daar aanwezige eend af. Er zijn verder kaarten die speciale schietkunsten mogelijk maken, eenden verplaatsen of eenden dekking laten zoeken. Deze editie bevat 33 nieuwe actiekaarten en een bordje. Meer informatie: regels.

Halli Galli deluxe 

Auteur: Shafir

release: okt 2009

Een reactiespel voor 2-6 spelers. In dit 'spel met de bel' worden speelkaarten met vruchten geschud en onder de spelers verdeeld. De hotelbel wordt midden op tafel geplaatst. Iedere speler heeft zijn eigen gedekte stapel kaarten. Als je aan de beurt bent, trek je een eigen kaart en leg je die open op je eigen aflegstapel. Zodra er vijf gelijke vruchten open liggen, is het zaak zo snel mogelijk op de bel te rammen. Lukt je dit als eerste, krijg je alle openliggende kaarten. Het is uiteindelijk de bedoeling alle kaarten te verzamelen. De winnaar is degene die dit lukt (of de meeste kaarten heeft als er nog maar twee spelers resteren). Deze versie heeft een luxe hotelbel en is verpakt in een blikken doosje. Meer informatie: regels.

Laura 

Auteurs: diversen

release: okt 2009

Een drietal kinderspellen met het thema Laura.

Meschugge 

Auteur: Pauli

release: voorjaar 2009

Een kaartspel voor 2-4 spelers. Iedere speler heeft een eigen set met 12 handkaarten. De 16 commandokaarten worden geschud en als gedekte stapel klaargelegd. De startspeler neemt de actiedobbelsteen en dobbelt de actie 'woord' of 'kleur'. Daarna draait hij de bovenste commandokaart om. Nu proberen alle spelers z.s.m. met een passende handkaart de zojuist gedraaide commandokaart te bedienen. Bij de actie 'kleur' moet je een kaart spelen met een kleur die past bij het afgebeelde woord. Bij de actie 'woord' moet je een kaart spelen met een woord dat past bij de afgebeelde kleur. Speciale kaarten zorgen af en toe voor extra verwarring.  Als jij als eerste juist bedient, krijg je een chip. Na 16 rondes wint de speler met de meeste chips.

Nur die Ziege zählt

Auteur: Burkhardt

release: voorjaar 2009

Een kaartspel voor 3-6 spelers. De geitkaarten hebben een waarde van 1-50 en tonen verder 1-5 kleine geitjes. Iedere speler begint het spel met acht geitkaarten op de hand. Met deze kaarten worden acht slagen gespeeld. De spelers leggen aan het begin van een potje hun biedfiches op het scorebord. Hiermee geef je aan hoeveel geiten je denkt te verzamelen. De positie van het fiche geeft verder aan hoeveel punten je hiermee kunt verdienen. Hoe kleiner de bandbreedte, des te meer kun je verdienen. De speler met de hoogste kaart wint de slag. Hij telt de op deze kaarten afgebeelde geitjes op bij de waarde van de laagste kaart en registreert de som op het scorebord. Na acht slagen kun je op het bord aflezen of je juist hebt geboden en punten hebt verdiend. Je speelt zoveel potjes als er spelers meedoen.

Der Palast von Eschnapur

Auteurs: I & A Brand

release: jan 2009

Een bordspel voor 2-4 spelers. De spelers helpen de Maharadja van Eschnapur met de bouw van een nieuw paleis. De acht paleisdelen worden met de genummerde bouwvelden naar boven naast elkaar op tafel gelegd. Daaronder ligt het scorebord. Iedere speler kiest een eigen tableau en krijgt acht bouwplaatskaarten, een scoresteen, een privilegeschijf en 16 goudkaarten. Aan het begin van een ronde kiest iedere speler twee paleisdelen waar hij deze ronde wil bouwen. Daarna worden de vijf beambten met gedekte goudkaarten omgekocht. Deze kaarten worden per beambte in volgorde omgedraaid, waarna de hoogste bieder de desbetreffende actie mag uitvoeren. De bij de omkoping niet succesvol ingezette goudkaarten worden ingewisseld voor privilegepunten, die nuttige privilegekaarten opleveren. Met de eerste beambte mag je een goudkaart neutraliseren; de tweede vaardigt een bouwverbod bij een paleisdeel uit; de derde levert bouwstenen; de vierde wijzigt de speelvolgorde; de vijfde laat je een bouwsteen verplaatsen. Dan plaatsen de spelers hun bouwstenen op de vooraf gekozen paleisdelen. Een bonusveld zorgt daarbij voor extra geld. Voltooide paleisdelen worden afgerekend. De desbetreffende spelers krijgen goud en winstpunten. Als het voorgeschreven aantal paleisdelen is gebouwd, is het spel voorbij en wint degene met de meeste punten.

Einauge sei wachsam

Auteurs: Kramer & Kiesling

release: jan 2009

Een bordspel voor 2-5 spelers. Het spel draait om het verzamelen van piratenschatten. Op tafel ligt het piratenbord met de schatkaart van 'Eenoog', daarnaast liggen zes open eilandkaartjes. Je probeert veel winstpunen te verdienen, door eilandkaartjes met juweelsymbolen en veel schatkisten te verzamelen. De actieve speler koopt een eilandkaartje uit de open voorraad en betaalt deze met dukaten. Deze eilandkaart leg je af in jouw rij met de afgebeelde eilandkleur. Dan krijg je de opbrengst (in sabels, dukaten en/of juwelen) van al jouw kaarten in deze kleur. Als tweede actie mag je nog een eilandkaart van 'Eenoog' pakken, tegen betaling van 3 of 4 sabels. Daarna vul je de open voorraad aan tot zes kaartjes. Schipkaarten luiden het einde van het spel in. Bij de eindtelling krijgen de spelers met de meeste schatkisten per eilandkleur de nodige extra juwelen. De speler met de meeste juwelen is de winnaar. Eerste indruk: een leuk en luchtig meerderhedenspelletje.

6 Nimmt Junior 

Auteur: Kramer

release: jan 2009

Een kaartspel voor 2-5 spelers. Deze variant op het spelprincipe van 6 Nimmt! is bedoeld voor kinderen. Vier stalkaarten liggen naast elkaar op tafel. Iedere stal is het begin van een rij. De dierkaarten worden geschud en als stapel klaargelegd. De actieve speler trekt de bovenste dierkaart en legt deze open aan het einde van een van de vier rijen. Je moet een diersoort altijd aanleggen in een rij waar de soort nog niet voorkomt. Een kaart met meerdere diersoorten moet naar een rij waar minstens één van de afgebeelde diersoorten nog niet voorkomt. Ligt een diersoort in alle rijen, mag je de kaart in een rij naar keuze leggen. Wie het zesde dier aan een rij legt, moet de voorgaande vijf dierkaarten op zijn scorestapel leggen. Als de laatste dierkaart is gelegd, is het spel voorbij. De speler met de meeste dierkaarten is de winnaar. 

13 

Auteur: Knizia

release: jan 2009

Een kaartspel voor 3-6 spelers. Er zijn 50 speelkaarten in de kleuren blauw, groen en geel (& rode vieren). Een speler schudt de kaarten en deelt iedereen vijf kaarten. De overige kaarten vormen een trekstapel, die naast de drie aflegbordjes wordt gelegd. De actieve speler legt een open kaart op een van de bordjes en trekt een kaart. De eerste kaart op een bordje bepaalt welke kleur daar mag worden gespeeld. Elke kleur mag maar op één bordje voorkomen. Alleen een rode vier mag overal worden afgelegd. Als je door het afleggen van een kaart de som van 13 punten overschrijdt, leg je alle kaarten van dit bordje op een scorestapel. Aan het einde van de ronde krijg je hiervoor strafpunten, tenzij je als enige de meeste kaarten van de desbetreffende kleur bezit. Een rode vier levert altijd vier strafpunten op. Eerste indruk: deze kloon van Poison is ongetwijfeld leuk voor spellengekken uit de Kniziafanclub. Alle andere spelers adviseer ik een proefpotje. Ik vind het verder vreemd dat er zo snel een vermomde heruitgave van Poison wordt uitgebracht.

Topas 

Auteur: Knizia

release: jan 2009

Een kaartspel voor 1-4 spelers. De kaarten worden geschud en als gedekte trekstapel klaargelegd. Elke kaart heeft twee helften, met een of meer juwelen (denk aan dominostenen). De bovenste kaart wordt omgedraaid en als open startkaart afgelegd. Om de beurt trekken de spelers een kaart, totdat iedereen drie handkaarten bezit. De actieve speler speelt een handkaart uit, legt deze af naast een reeds op tafel liggende kaart (waarbij juwelen aan elkaar moeten grenzen), waardeert de rij en trekt een nieuwe kaart. Het is de bedoeling om horizontale of verticale rijen van identieke juwelensoorten te vormen. Lange rijen leveren meer punten op (een rij mag overigens max. 7 juwelen bevatten). Na elke afgelegde kaart noteer je de punten op het scoreblok. Als iedere speler zeven kaarten heeft gelegd, is het spel voorbij. De speler met de meeste punten wint.

Alle meine Gefühle

Auteur: Staupe

release: jan 2009

Een kaartspel voor 2-5 spelers. Dit is een educatief kinderspel in de bekende 'gele reeks'. De kids moeten de op de kaartjes afgebeelde gevoelens nabootsen, waarna de medespelers moeten raden wat ze bedoelen. Als ze dit goed doen, winnen ze kaarten. Aan het einde wint de speler met de meeste kaarten in zin scorestapel.  

Da Capo 

Auteur: Pauli

release: jan 2009

Een kaartspel voor 2-6 spelers. Iedere speler heeft een eigen stapel met 20 kaarten en verder vier handkaarten. De bovenste kaart van elke spelerstapel wordt omgedraaid. Het is de bedoeling om de eigen kaarten op drie aflegstapels af te leggen. Een aflegstapel moet beginnen met een '1', gevolgd door een '2' enzovoort. Met jokers kun je elk getal vervangen. Met een '10' is een aflegstapel voltooid en ontstaat er ruimte voor een nieuwe aflegstapel. De actieve speler vult zijn hand aan tot vier kaarten (van een centrale trekstapel) en mag de bovenste kaart van zijn stapel afleggen of handkaarten afleggen. Als je niets kunt afleggen, vorm je extra stapeltjes. Deze kaarten mag je later ook afleggen. Je wint door als eerste alle kaarten van jouw eigen stapel af te leggen.

Herr der Ziegen 

Auteur: Burkhardt

release: sept 2008

Een bordspel voor 2-5 spelers. Het spel is gebaseerd op het leuke tweepersoonsspel Kupferkessel Co., maar toch is het anders. Ten eerste kan het nu met maximaal vijf spelers worden gespeeld. Daarnaast wijkt het niet alleen thematisch af, maar ook de manier van denken blijkt behoorlijk anders dan bij het origineel. Wat wel nagenoeg hetzelfde is gebleven, is het rondlopen en het kaartjes uit rijen pakken. Op tafel wordt een weide neergelegd die uit allemaal verschillende kaartjes met geitensoorten bestaat. Per geitensoort zijn er vijf kaarten met een waarde van 1 t/m 5. Iedere speler krijgt twee geitenkaarten, een grote geit en een stal met 10 kleine geitjes in dezelfde kleur. De speler die aan de beurt is, speelt één van zijn geitenkaarten voor zich op tafel. Het getal dat erop staat, geeft aan hoeveel stappen zijn grote geit rondom de weide moet lopen. Uit de rij waar hij stopt, pakt de speler een kaart zonder klein geitje erop en neemt deze in zijn hand. Het gat in de weide wordt aangevuld met een geitenkaart van de trekstapel. Het kan zijn dat de uitgespeelde kaart een waardering veroorzaakt. Dit gebeurt als de speler door deze kaart in een geitensoort acht of meer punten heeft liggen, of als het de vierde kaart in een geitensoort is die in totaal bij de spelers op tafel liggen. De speler met de meeste punten van deze soort op tafel, mag kleine geitjes plaatsen op de kaarten in de weide van dezelfde soort. Deze kaarten kunnen niet meer worden gepakt en leveren aan het eind van het spel voor deze speler punten op. Ook kaarten die pas later in het spel in de weide worden gelegd van deze soort krijgen op dat moment alsnog een geitje van die speler. Naast de geiten zijn er ook honden. Als een speler een hond speelt, blijft zijn grote geit staan. Hij pakt net als anders een kaart uit de rij van zijn grote geit. Daarna mag hij kaartjes bewegen waarop zijn eigen kleine geitjes staan. Hiermee probeert een speler de kaartjes met zijn geitjes in verbinding te stellen met zijn stal, omdat deze kaartjes dan dubbele punten opleveren. Tot slot zijn er nog melkbussen. Deze leveren aan het einde van het spel punten op voor de twee spelers die de meeste bussen hebben. Zodra de laatste kaart uit een rij is gepakt of als een speler geen kaart meer kan pakken uit een rij omdat er allemaal kleine geitjes op staan, eindigt het spel. De spelers tellen nu de punten van de kaartjes waar hun kleine geitjes op staan. Kaartjes die in verbinding staan met hun stal, leveren dubbele punten op. Daarnaast worden de punten voor de melkbussen verdeeld. De speler die de meeste punten in totaal heeft, mag zich winnaar noemen.

Herr der Ziegen is een leuk spel, wat in het begin door de leuke, maar drukke tekeningetjes een wat lastig overzicht geeft. Je hoeft hier niet zoals in Kupferkessel Co te onthouden welke kaartjes je al hebt, dat ligt namelijk zichtbaar voor iedere speler. De lastigheid zit hem in de balans tussen de meerderheid willen halen in een geitensoort, maar dan niet met teveel punten, want die heb je juist liever in de weide, omdat je daar je kleine geitjes op kunt zetten die uiteindelijk punten opleveren. Kaarten in de hand of voor jezelf op tafel leveren namelijk geen punten op. Deze manier van denken, naast de leuke tekeningen (geiten als Elvis Presley, als de Blues Brothers of als Einstein bijvoorbeeld) maakt het een leuke aanvulling in de spellenkast, ook als je Kupferkessel Co al hebt. Het spel is mij in ieder geval erg goed bevallen. (Tekst: Det)

Byzanz 

Auteur: Ornella

release: sept 2008

Dit kaartspel voor 3-6 spelers speelt zich af op de markten van Byzantium. De 112 speelkaarten bestaan uit 6 goederensoorten (waarde 1-4) en 16 handelaren (jokers). Elke ronde worden in meerdere veilingen kaarten aangeboden. Het aantal aangeboden kaarten daalt per veiling met één. Iedere speler kan per ronde maximaal één veiling winnen. Je biedt met de goederenkaarten in je hand. De hoogste bieder legt zijn bod en één van de gewonnen goederen in de open markt en neemt de overige gewonnen goederen in zijn hand. Als je setjes van drie gelijke kaarten kunt vormen, mag je deze op elk moment verkopen. Dan leg je de kaart met de hoogste waarde op je scorestapel en gaan de andere twee uit het spel. Nadat iedereen een veiling heeft gewonnen, wordt de 'geldzak' op de open markt verdeeld. Dan mag de winnaar van de laatste veiling als eerste alle kaarten van één soort gratis in de hand nemen, gevolgd door de andere spelers in de omgekeerde volgorde waarin ze een veiling wonnen. Als de stapel goederen is uitgeput, eindigt het spel en wint de speler met de waardevolste scorestapel. Byzanz is een lekker kaartspelletje met een leuk biedsysteem, waarbij je er rekening mee moet houden dat waardevolle kaarten uiteindelijk in verkeerde handen kunnen vallen. Veel speelplezier in een klein doosje.

Poison 

Auteur: Knizia

release: sept 2008

Een kaartspel voor 3-6 spelers. Er staan drie toverketels op het vuur. De spelers moeten kaarten aan de toverdrank toevoegen, zonder de ketels over te laten koken. De actieve speler moet een kaart op een van de drie ketels afleggen. De kleur van de eerste kaart bepaalt per ketel welke kleur daar exclusief moet worden gespeeld (groene gifkaarten mogen overal). Als je met jouw kaart de som van 13 overtreft, moet je alle andere kaarten uit deze ketel gedekt voor je neerleggen. Na afloop van een ronde zijn de aldus verzamelde toverdrankjes 1 strafpunt waard, gifkaarten zelfs 2 strafpunten. Als jij de meeste kaarten van een toverdrank bezit, leveren deze kaarten jou geen strafpunten op! Na het vereiste aantal potjes wint de speler met de minste strafpunten. De regel over de meeste kaarten geeft het spel een beetje pit, maar in dit toversoepje blijft de geluksfactor het dominante ingrediënt. Dit spel werd eerder uitgebracht door Playroom.

Tenakee 

Auteur: Feldkötter

release: sept 2008

Een kaartspel voor 3-5 spelers. Iedere speler krijgt 14 totem- en 3 topkaarten, 2 krijger- en 2 squawkaarten. In 7 ronden probeer je de meeste punten te verdienen met voltooide totempalen. Aan het begin van een ronde kies je drie kaarten. De spelers leggen om de beurt een kaart, waarmee ze een totempaal (uit)bouwen of voltooien (met een top of een squaw). Er mogen maximaal drie totempalen op tafel liggen, de hoogte is onbeperkt. Als een totempaal wordt voltooid, legt de speler die dit heeft veroorzaakt alle kaarten van deze totempaal voor zich neer. Na 7 rondes tellen de spelers de punten op de verdiende kaarten.

Privacy 2 

Auteur: Staupe

release: sept 2008

Dit partyspel voor 5-12 spelers draait om eerlijke antwoorden op delicate vragen. De spelers antwoorden in het geheim door houten blokjes (ja of nee) in een zak te smijten. Het is de bedoeling om het aantal positieve antwoorden juist te voorspellen.

Marquards Küchenlatein

Auteur: Leopizzi

release: sept 2008

Dit quizspel voor 2-6 spelers draait om de excentrieke sterrenkok Stefan Marquard.

Horus Auteur: Vanaise

release: april 2008

Dit bordspel voor 2-4 spelers speelt zich af in het oude Egypte. Horus wordt niet op een speelbord gespeeld, in de loop van het spel wordt een speelveld met landtegels opgebouwd, waarop de Nijl en de omliggende gebieden zijn afgebeeld. Er zijn verschillende tegelsoorten: land (akker, berg, moeras en woestijn), rivier, Necropolis en de tempel van Horus. De actieve speler trekt eerst een willekeurige tegel uit een buidel en legt deze aan. Daarna speelt hij één Horuskaart (aan het begin krijgt iedereen vijf van deze kaarten). Afhankelijk van deze kaart mag hij een tweede tegel kiezen en aanleggen. Daarna legt hij een van zijn koninkrijksstenen op een vrije tegel in een regio met de juiste grootte, om daar zijn invloed vast te leggen. De vereiste grootte van de regio is ook afhankelijk van de zojuist gespeelde Horuskaart. Aan het einde van zijn beurt trekt hij een nieuwe Horuskaart. Aan het einde van het spel krijgt iedere speler punten voor de regio’s waar hij de meeste stenen bezit. De regio’s naast de tempel van Horus of op eilandjes in de Nijl zijn extra punten waard.

Elfenland Auteur: Moon

release: april 2008

Dit bordspel voor 2-6 spelers is een gelimiteerde heruitgave van het Spiel des Jahres van 1998. Helaas heeft men geen nieuwe regels of varianten bijgevoegd (Alan Moon heeft overigens wel degelijk enkele leuke nieuwtjes in de Elfenlandse pijpleiding), maar moet je het doen met een blikken verpakking. Gezien de afbeelding op de cover bevat deze editie ook Nederlandstalige spelregels.

Dino Detektive Auteur: Ehrhard

release: april 2008

Een bordspel voor 2-4 spelers. Iedere speler leidt een archeologenteam met een onderzoeker, een assistent en een hond. Elk team zoekt op verschillende plaatsen skeletten van dinosaurussen. Gekleurde dobbelstenen bepalen elke ronde waar de skelettegels worden geplaatst. Daarna spelen de spelers hun bewegingskaarten om hun figuren te bewegen. Als de onderzoeker een veld met gedekte skelettegels betreedt, worden deze omgedraaid. Je mag per beurt één skelettegel pakken op een veld waar jouw onderzoeker of assistent staat. Jouw hond mag een skelettegel pakken op een veld met onderzoekers of assistenten van medespelers (eet smakelijk Bello). Als je alle onderdelen van een dinosaurus hebt gevonden, organiseer je een virtuele tentoonstelling en verdien je winstpunten. 

Six Auteur: Prinz

release: april 2008

Een dobbelspel voor 2-5 spelers. Iedere speler heeft een set kaarten met de waardes 1 – 18, die worden geschud en als gedekte stapel worden neergelegd. De bovenste drie kaarten leg je open. De startspeler draait een zandloper om en zet deze in een ondoorzichtige koker. Daarna moet hij snel dobbelen (met drie stenen, twee stenen en één steen), vergelijken de spelers de som van elke worp met hun speelkaarten en geeft hij daarna de stenen door. Stemt de som overeen met een kaart van een medespeler, dan mag deze speler de desbetreffende kaart op zijn scorestapel leggen. De actieve speler krijgt nooit punten! Gelooft de speler die de stenen ontvangt dat de zandloper nog loopt, dan dobbelt hij door. In het andere geval tilt hij de koker op. Heeft hij gelijk, dan moet zijn voorganger een gescoorde kaart inleveren. Heeft hij ongelijk, dan moet hij zelf een kaart inleveren.

Bohnanza Fan Edition 

Auteur: Rosenberg

release: april 2008

Deze speciale editie van het kaartspel Bohnanza wordt uitgegeven in het kader van de tiende verjaardag van dit spel. De plaatjes van de bonen zijn door de fans van het spel getekend. Dit heeft een bont en bijzonder schouwspel opgeleverd. Deze set werd vorig najaar door Lookout Games uitgebracht.

Die sieben Siegel Auteur: Dorra 

release: april 2008

Dit kaartspel voor 3-5 spelers is een variant op het spelprincipe van boerenbridge. Het spel bevat kaarten in vijf kleuren. Rood is altijd troef, de spelers moeten kleur bekennen en de hoogste kaart c.q. troef wint de slag. Aan het begin van een ronde bied je op het aantal te behalen slagen. Je moet daarbij echter ook aangeven uit welke kleuren deze slagen bestaan. Daartoe neem je voor elke slag een zegelfiche van de juiste kleur. Voor de rode troefkleur zijn er vijf zegels, voor de overige kleuren drie. Als op het moment dat jij moet bieden bijv. al drie groene slagen zijn geboden, neem je een groen zegelfiche van een medespeler. Deze speler krijgt een neutrale zegel, die hij als joker kan gebruiken en makkelijker kan lozen. In de loop van een ronde lever je de zegels namelijk weer in als je slagen in de juiste kleuren neemt. Er zijn ook nog zwarte zegels. Deze krijg je als je een slag neemt die niet in jouw bod past. Aan het einde van een ronde krijg je strafpunten voor elk zegelfiche dat je nog bezit. Witte jokers leveren vier minpunten op, zwarte zegels drie en de overige twee. In plaats van bieden op slagen kun je ook voor de saboteur kiezen. Dan start je de ronde met vier minpunten. Je raakt deze minpunten kwijt als jouw medespelers deze ronde met zwarte zegelfiches worden opgezadeld. Dit is een heruitgave in een kleiner doosje.

1, 2, 3, Rrraaaa! Auteurs: Löpmann & Wetter

release: april 2008

Een reactiespel voor 3-5 spelers. Die Wilden Fußballkerle 1, 2, 3, Rrraaaa! is een nieuw spel over Die Wilden Fußballkerle. Iedere speler heeft een eigen stapeltje kaarten. Ze draaien tegelijk de bovenste kaart om. Dan moeten ze snel herkennen welk elftal een doelpunt heeft gemaakt en de juiste speelfiguur pakken. Als je het goed hebt, krijg je een fiche. Maak je een fout, moet je twee fiches inleveren. Degene met de meeste fiches wint. 

Der wilde Wissentrumpf Auteur: Löpmann & Wetter

release: april 2008

Dit quizspel voor 2 of 4 spelers gaat over Die Wilden Fußballkerle. De spelers verdienen kaarten door vragen goed te beantwoorden of door een schijfje in een doel te tikken.

Bambino-Solo Auteur: --

release: april 2008

Een kaartspel voor 2 of 4 spelers. Wie als eerste zijn dierenkaarten kan afleggen, gaat vooruit op het scorebord. Dit is een variant op pesten, waarbij de speciale actiekaarten het spel op zijn kop kunnen zetten.

Pingu-Party Auteur: Knizia

release: jan 2008

Een kaartspel voor 2-6 spelers. Alle pinguïnkaarten worden geschud en verdeeld. De actieve speler speelt een pinguïn open op tafel. De eerste pinguïn van de eerste speler start de onderste rij van een piramide van pinguïns met acht rijen. De onderste rij bestaat uit acht kaarten, elke hogere rij heeft steeds één kaart minder. De eerste pinguïn van de volgende speler wordt ook in de onderste rij gelegd. De kleur maakt dan niet uit. Voor de volgende pinguïns zijn er twee mogelijkheden. Je mag hem in de onderste rij leggen. Je mag hem ook in een hogere rij leggen, als daaronder reeds twee andere pinguïns liggen en er een dezelfde kleur heeft. Als je geen pinguïn meer kunt spelen, krijg je net zoveel fiches als het aantal pinguïns dat je nog bezit. Als je jouw laatste pinguïn speelt, mag je twee fiches afgeven. Na een aantal potjes wint degene met de minste fiches.

Kinderspellen Auteur: --

release: jan 2008

Alle meine Farben en Wer hat an der Uhr gedreht? zijn twee kaartspellen van Reinhard Staupe. Lauras Stern - Augen auf! is een reactiespel van Michael Schacht. Lauras Stern - auf Reisen is een kennisspel van Sylvia Brinkmann.

Das grosse Bohnanza Buch Auteurs: Matzerath c.s.

release: okt 2007

Dit boek wordt uitgegeven in het kader van de tiende verjaardag van Bohnanza en presenteert de Bonenwereld aan de hand van stripverhalen. Om kaartspelers tot de aanschaf te verlokken, is een exclusieve uitbreiding met 6 kaarten toegevoegd.

Bohnanza - Das Fanbuch Auteur: --

release: sept 2007

Dit boekje wordt uitgegeven in het kader van de tiende verjaardag van Bohnanza en bevat o.a. informatie over de achtergrond van dit kaartspel en de vele uitbreidingen, een interview met de ontwerper enzovoort.

Patrizier  Auteur: Schacht

release: sept 2007

Een bordspel voor 2-5 spelers. De spelers kruipen in de huid van Italiaanse bouwmeesters en bouwen gezamenlijk aan de torens van patriciërs in meerdere steden. Iedere speler kiest een eigen kleur etagestenen en begint met drie handkaarten. Met deze kaarten bouw je tijdens het spel de etages van de torens. De actieve speler speelt een kaart en bouwt één of twee etages in de afgebeelde stad. Vervolgens krijgt hij de kaart die open naast deze stad ligt. Als alle kaarten van een stad zijn gespeeld, gaan beide puntenfiches naar de speler(s) met de meeste etages in beide torens van deze stad. Als alle bouwkaarten zijn gespeeld, volgt een eindtelling. De speler met de meeste punten wint het spel.

Gangster  Auteur: Gimmler

release: sept 2007

Een bordspel voor 2-5 spelers. De spelers zijn gansterbazen in Chicago, die elkaar bestrijden om de macht in de verschillende stadwijken. Iedere speler krijgt drie bewegingskaarten en een gangsterbordje, een auto en 9 gangsters in zijn eigen kleur. Tijdens het spel verplaatsen de spelers met de bewegingskaarten hun auto’s door de wijken van Chicago. In deze wijken laten ze gangsters achter of pikken ze gangsters op. In de wijken liggen scoretabellen, waarop de gangsters worden geplaatst. Op deze tabellen is afgebeeld hoeveel punten er zijn te verdienen. Driemaal in het spel wordt er afgerekend. Dan krijgen de spelers deze punten, afhankelijk van de actuele machtsverhoudingen in de wijken. Je kunt medespelers dwarszitten door hun gangsters in jouw kofferbak te laden en ze met “betonnen schoenen” in de haven te kieperen. In deze haven kun je verder speciale onderdelen voor jouw auto bemachtigen, waardoor je bijv. verder kunt rijden.

Little Amadeus Maestro  Auteur: Hoffmann

release: sept 2007

Dit bordspel voor 2-4 spelers is een bewerkte heruitgave van een oude Hans im Glück titel. Iedere speler kruipt in de huid van een bekende componist en verzamelt muzikanten om zijn muziekstuk op te voeren. Iedere speler begint het spel met een dirigent en twee andere muzikanten in zijn voorraad. Vanuit deze voorraad leg je muzikanten in de rijen op het speelbord. Je begint met jouw dirigent, daarna volgen de muzikanten, die je op de passende velden moet leggen. Voor elke muzikant verplaats je jouw scorepion. Als je een rij voltooit, krijg je de recensent, die bonuspunten oplevert. Aan het einde van jouw beurt moet je 1-3 muzikantfiches trekken en in jouw voorraad leggen. Als je daarbij applausfiches trekt, leg je deze op de desbetreffende velden. Het spel is voorbij zodra de applausrij is gevuld. Dan krijgen de spelers nog strafpunten voor de muzikanten in hun voorraad. Daarna wint degene met de meeste punten.

Ziegen Kriegen  Auteur: Bürkhardt

release: sept 2007

Een kaartspel voor 3-6 spelers. De geitenkaarten tonen een waarde van 1-50 en verder 1-5 kleine geitjes. Iedere speler krijgt acht geitenkaarten, waarmee acht slagen worden gespeeld. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk slagen – en daarmee geiten – te winnen, zonder het maximum aantal geiten te overschrijden. Dit maximum wordt bepaald door vier openliggende heuvelkaarten. Deze heuvels hebben een waarde van 1-8 en worden in vier stappen na de eerste vier slagen neergelegd. De speler die de hoogste geitenkaart uitspeelt, wint de huidige slag. De speler die de laagste kaart uitspeelt, mag een heuvelkaart omdraaien en bepaalt welk getal op deze kaart aan het maximum bijdraagt. Aan het einde van het spel telt iedereen de kleine geitjes op zijn kaarten. Degene die het maximum van de heuvelkaarten het dichtst nadert, wint het spel. Als je teveel geitjes bezit, verlies je gegarandeerd.

4 in 1  Auteurs: diversen

release: sept 2007

Een verzameling met vier kaartspellen, die in het verleden bij andere uitgevers zijn verschenen. In Njet van Stefan Dorra proberen twee teams zoveel mogelijk slagen te behalen. Vooraf bepalen ze de troefkleur en de waarde van elke slag. In Meinz (v/h Willi) van Günter Burkhardt gaat iedere speler per ronde voor twee slagen. In Was sticht? van Karl-Heinz Schmiel kies je vooraf vier opdrachten uit (bijv. 'geen slag' of 'de laatste slag', die je tijdens het spel moet vervullen. Je kiest ook de kaarten waarmee je speelt, maar dat doen de medespelers uiteraard ook. In van Doris & Frank wordt via een veiling de troefkleur bepaald. Dit levert de hoogste bieder en een partner een voordeeltje op (kans op bonuspunten).

Aus die Maus! Auteur: Shafir

release: sept 2007

Een kaartspel voor 2-6 kinderen. De spelers leggen kaarten af en verzamelen daarmee muizenfiches.

Laura's Erste Übernachtung Auteur: Haferkamp

release: sept 2007

Een nieuw bordspel voor 1-4 spelers in Laura's kinderspellenreeks.

Schnapp, Land, Fluss! Auteur: Shafir

release: sept 2007

Een kaartspel voor 2-6 kinderen. Een speler draait een van de 33 categoriekaarten om. Alle spelers proberen tegelijk zo snel mogelijk een begrip te vinden, dat past bij de aangegeven categorie en dat begint met een van de letters van de op tafel liggende kaarten. Wie als eerste een passend begrip vindt, slaat met zijn hand op de desbetreffende letterkaart en noemt het begrip. De letterkaart mag je houden, die is punten waard. Dit is een heruitgave.

Bohnröschen  Auteur: Rosenberg

release: sept 2007

In deze uitbreiding voor Bohnanza en Ladybohn wordt het verbouwen en verhandelen van bonen verplaatst naar een sprookjeswereld.

Spacebeans  Auteur: Rosenberg

release: sept 2007

Een heruitgave van dit kaartspel voor 2-6 spelers over bonenhandel in het heelal.

Informatie over oudere titels: archief.

Nieuws > Releases > Amigo


Top