Spellen > Varianten > Medina

Medina

Stefan Dorra


Geschenkenvariant

De actieve speler kiest in het geheim een willekeurig houten speelstuk, met uitzondering van een dak, en houdt dit in zijn hand verborgen. Tegelijkertijd kiezen ook de medespelers in het geheim een eigen speelstuk (geen dak!). Het is verboden om daarbij afspraken te maken of suggesties te doen. Nadat iedere speler een stuk heeft gekozen, worden deze speelstukken aan de actieve speler overhandigd. Vervolgens moet de actieve speler deze geschenken en zijn eigen speelstuk volgens de gebruikelijke regels op het bord plaatsen. De actieve speler bepaalt zelf de volgorde waarin de stukken worden geplaatst. Aan het einde van zijn beurt mag de actieve speler eventueel nog een dak op een paleis plaatsen. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Deze kiest één speelstuk, krijgt geschenken enzovoort. Bezit een speler geen speelstukken meer of uitsluitend daken, dan legt hij zijn zichtscherm aan de kant en deelt hij geen geschenken meer uit. De overige regels van het spel zijn gewoon van toepassing.

Franse variant

Een vertaalfout in de Franse editie van Medina heeft onbedoeld de volgende variant opgeleverd. De spelers mogen pas dan een nieuw paleis van een bepaalde kleur bouwen, als het vorige paleis van deze kleur een eigenaar heeft gevonden. Als bijvoorbeeld een klein oranje paleis met twee gebouwen niet kan groeien, omdat het door andere paleizen is omringd, mag men geen nieuw oranje paleis op een ander deel van het bord beginnen. Pas nadat iemand een dak op het kleine paleis heeft geplaatst, kan de bouw van een nieuw oranje paleis beginnen. Deze variant biedt nieuwe tactische mogelijkheden voor spelers die reeds een paleis bezitten. Om misverstanden te vermijden: volgens de originele regels mag je een nieuw paleis beginnen als je een ander paleis van deze kleur niet meer kunt uitbreiden.

Deze varianten zijn afkomstig van de website van de auteur Stefan Dorra.Spellen > Varianten >
Medina


Top