Spellen > Varianten > Elfenland

Elfenland


1. Elfenland voor twee spelers

Bij 2 spelers is Elfenland relatief groot en de interactie evenredig klein. In deze variant voor 2 spelers wordt alleen in West-Elfenland gereisd, alleen het linker gedeelte van het spelbord - met de steden Grangor, Jaccaranda etc. - wordt gebruikt. Op dit deel van het bord bevinden zich 11 steden. Een van deze steden wordt als startpunt gekozen, de overige 10 steden worden door de spelers bezocht. Plaats op elk van deze 10 steden twee stadsblokjes. De verdeling van transportfiches en reiskaarten blijft gelijk. Bepaal het startpunt met de stadskaarten (eerst de Oostelijke steden verwijderen, dan schudden en één willekeurige stadskaart trekken). Een variant van Chuck Messenger.

2. Het trekken van nieuwe reiskaarten

Pagina 10 van het regelboek zegt: "Wie aan het einde van zijn beurt meer dan vier reiskaarten bezit, moet dat aantal tot vier terugbrengen. De speler legt het overschot op de aflegstapel". Pagina 11 van het regelboek meldt: "alle reiskaarten van de trekstapel, de aflegstapel en de spelers worden door de startspeler samengevoegd en goed geschud. Hij deelt aan alle spelers acht nieuwe reiskaarten uit". In de kantlijn staat het volgende: "iedere speler vult zijn reiskaarten aan tot acht kaarten.

Dit zijn meer tegenstrijdigheden dan mij lief is (vier kaarten houden versus alles weer inleveren; acht kaarten trekken versus aanvullen tot acht kaarten). Ik heb de ontwerper Alan Moon daarom gevraagd wat de bedoeling is. Volgens de regels van Alan krijgt iedere speler, aan het begin van een nieuwe spelronde, acht reiskaarten. De spelers mogen aan het einde van een spelronde maximaal vier reiskaarten behouden (een overschot gaat naar de aflegstapel). Een speler mag een nieuwe spelronde derhalve met maximaal 12 kaarten beginnen.

Nagekomen mededeling:

Volgens de Duitse regels vult iedere speler, aan het begin van een nieuwe spelronde, zijn hand aan tot acht reiskaarten. Na verloop van tijd is Alan tot de conclusie gekomen dat deze regel hem beter bevalt dan zijn originele versie ("After further play and talking to many people about the game, I now think the Amigo rule about refilling players' hands to 8 cards each turn is better than my original rule"). Tegelijk met deze bekering presenteerde Alan de volgende variant: aan het begin van de nieuwe spelronde vult iedereen zijn hand aan tot 12 kaarten. Nadat iedere speler zijn transportfiches heeft getrokken moet iedereen zijn hand verminderen tot op 8 kaarten. Met deze regel wordt de geluksfactor (zeg maar gerust pechfactor) afgezwakt.

3. Het trekken van transportfiches

In spelfase 2 mogen de spelers één gedekt transportfiche trekken. In spelfase 3 mogen de spelers nog drie transportfiches trekken, die ze open voor zich neer moeten leggen. In de spelregels staat "De spelers trekken om de beurt totdat ieder drie open fiches voor zich heeft liggen". Als je deze regel letterlijk interpreteert zou een speler, die een open tranportfiche heeft bewaard uit een vorige spelronde, in spelfase 3 minder transportfiches mogen trekken.

Volgens Alan Moon trek je altijd één gedekt transportfiche (fase 2) en drie open fiches (fase 3). Uiteraard moet je wel rekening houden met de regel dat je nooit meer dan vijf transportfiches mag bezitten! De Amerikaanse spelregels zijn op dit punt iets duidelijker: "a player may not keep more than one counter from one round to the next". Oftewel aan het eind van een spelronde mag je niet meer dan één transportfiche bezitten.Spellen > Varianten >
Elfenland


Top